Blyad bensin och freon – Thomas Midgley dog för idag 70 år sedan

Vthomas_midgleyissa uppfinnare tycks ha en särskild talang för att hitta lösningar som senare visar sig vara synnerligen olyckliga. Thomas Midgley ströps visserligen i sängen av sin sista uppfinning, men var dessförrinan en hyllad innovatör. Han lyckades lösa flera stora problem han ställdes inför, men frågan är om någon enskild människa påskyndat Jordens miljöproblem mer än han. 

 

 

 

Han var född 1889 i Pennsylvania som son till en invandrad engelsk uppfinnare, vars anfäder påstods ha varit assistenter till James Watt när ångmaskinen uppfanns. Thomas utbildade sig till mekanisk ingenjör på Cornell University. Han, som skulle bli ordförande i det amerikanska kemisällskapet och mottagare av deras förnämsta pris, hade aldrig någon kemiutbildning.

Och det var med en motorkunnig ingenjörs kunskaper och stor frenesi han tog sig an problemen med de tidiga förbränningsmotorerna hos ett dotterbolag till General Motors, där han fått anställning. Bränslet antändes för tidigt och motorerna gick ojämnt, de knackade. Man prövade ganska osystematiskt med olika tillsatser till bensinen för att lösa problemet. Denna s.k. Edisonmetod, att pröva allt man hade stående i labbet, ersatte Midgley med ett mer systematiskt sökande enligt egna idéer utifrån det periodiska systemet.

Blyet blev till guld

Det visade sig att tunga metaller som blandades med alkohol dramatiskt minskade knackningstendenserna. Men många var sällsynta eller spred en vedervärdig stank omkring sig på labbet. Midgley fastnade för bly, som fanns att tillgå i tillräckliga mängder för att framställa tillsatsen storskaligt.

Vad som saknades var brom, vilket behövdes för att minska beläggningar i cylindrarna. Det finns rikligt, fast i mycket låg koncentration, i världshaven. Midgley lät utrusta ett fartyg med nydesignad utrustning för klorgas och svavelsyra att blanda med havsvattnet, som visade att även denna utvinning gick att genomföra. Hans process används i princip fortfarande.

Giftigheten var välkänd

Redan i Midgleys laboratorium uppvisade både han och hans assistenter akuta förgiftningssymptom för bly och han var tvungen att rehabilitera sig i Florida i flera veckor. På den provanläggning han låtit konstruera, liksom på de större fabriker som senare byggdes i samarbete med DuPont och Standard Oil inträffade flera dödsfall och polisen var tvungen att ingripa mot fabriksarbetare som ”blivit galna”.

Bly framkallar personlighetsförändringar, koncentrationssvårigheter och aggressivitet. Den som utsätts för långvarig exponering riskerar förstörda njurar och cancer. Trots sina egna dystra erfarenheter verkar Midgley inte ha tvekat att hårt marknadsföra sin produkt: han sniffade tetraetyl-tillsatsen under en minut vid en presskonferens för att bevisa dess ofarlighet (och tvingades återigen rehabilitera sig; denna gång i Europa).

Giftverkan undersöktes av en medicinsk kommission men den fann ingen anledning att stoppa produktionen, som tilläts fortsätta. Ett beslut som fått långtgående konsekvenser för amerikansk miljö och folkhälsa. Och för samhällsproblem och brottslighet? Vissa menar att den blyade bensinen (och dess avskaffande på 70-talet) är en kraftigt bidragande orsak till amerikanska upp- och senare nedgången i kriminalitet.

Freon och skapandet av ”giftfria” kylskåp

När knackningsproblemen hos motorer hade lösts gick Midgley vidare till flera år av studier på hur vulkaniseringen av gummi kunde förbättras – en annan svag punkt i den framväxande bilismen. Men snart inkallades han för att hjälpa till att lösa ett annat växande problem: de giftiga kylmedlen i tidiga kylskåp.

GM hade sedan några år investerat även i denna teknologi. De första kylskåpen utnyttjade ammoniak eller ännu giftigare köldmedier som metylklorid och ett allvarligt läckage på ett sjukhus i Cleveland hade dödat 100 personer. Man bad därför Midgley titta på problemet.

Han följde sin intuition och sin metod för att förutsäga substansers egenskaper utifrån det periodiska systemet. Med låg antändlighet och giftighet passade en kolförening med fluor bra och på tre dagar hade han förslaget klart: CFC, även kallat Freon. Återigen kunde han briljera vid en offentlig demonstration: han blåste CFC på en öppen låga som slocknade.

Ett sorgligt slut

Thomas Midgley skapade ett hundratal patent. Flera var avsedda att förbättra tekniker, spara på resurser och minska farliga utsläpp. Den blyade bensinen och freonet tillhörde dem. Men den ökade oljetillgången fick bilismen att öka radikalt i världen och blytillsatsen var en förutsättning. Ozonskiktet och dess betydelse var i stort sett okänd och freonet vann länge nya användningsområden.

Thomas Midgley fick själv inte erfara några långsiktiga konsekvenser av sina främsta uppfinningar. Han drabbades av polio i början av 1940-talet och dog när han ströps i en sele han konstruerat för att kunna ta sig in och ut ur sängen, den 2 november 1944.

—————
Mer om Thomas Midgley finns att läsa här.

Parasiten som avgjorde VM?

Var det en parasit som gör gnagare orädd för katter som avgjorde VM i fotboll? Parasiten smittar också människor och påverkar oss troligen mycket mer än vi anar.

Några forskare och datajournalister har visat att andelen smittade i ett lands befolkning korrelerar med landets chanser till seger i utslagsmatcher. Metoden förutspådde vinnande lag lika bra eller bättre än stora sportkanaler eller opinionsinstitut. Både i Sydafrika 2010 och Brasilien 2014.

Cat on the pitch

Andelen smittade varierar mellan nationaliteter, men globalt bär uppemot en tredjedel av Jordens befolkning på Toxoplasma gondii, som den encelliga parasiten heter. Den påverkar kanske våra kulturella särdrag mycket mer än vi är medvetna om.

Smittade människor blir mer riskbenägna och chanstagande, män får tillskott av manligt könshormon. Fler och mer svårbedömda effekter lär finnas; flera fall av psykisk sjukdom anses vara knutna till infektionen. Det har varit känt länge, men trots att smittan är så utbredd har det inte forskats så mycket på den.

Den förs vidare av katter, men smittan sprids främst genom hantering av lamm- och getkött.
(Läs mer i The Guardian. Notera att artikeln av datajournalisten Nick Evershed är skriven före såväl semifinaler som finalen och pekar ut Tyskland som vinnare.)

 

Boktips: Den fantastiska sommaren 1927

Sommaren 1927 var mycket händelserik i USA: Charles Lindbergh lyckades som första person korsa Atlanten ensam i ett flygplan. Radionätet hade just byggts ut och han blev världens första superkändis. Ljudfilmen hade premiär och president Coolidge genomförde också världens första TV-sändning. Den värsta skolmassakern någonsin ägde rum och en köksolyckshändelse bäddade för förbudstidens sammanbrott.

1927-One-Summer-America-Bill-Bryson-001

Bill Bryson väver skickligt samman alla tänkbara trådar på 600 underhållande och faktaspäckade sidor i något så ovanligt som en biografi över viktiga månader i USA:s och därmed världens historia. Sann berättarglädje om snart sagt alla alla aspekter av dåtida amerikanskt vardags- och kulturliv: baseball, Hollywoods framväxt, de omtalade brottsrättegångarna som samspelade med mediernas och radiosändningarnas genombrott. Allt med täta referenser till nutiden. Världens rikaste land var en annan planet för 90 år sedan.

Läs mer

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Boktips: Den fantastiska sommaren 1927 Publicerat i Boktips

Elbehandling av hjärnan fick en man att byta Stones mot Cash

En man som haft svåra tvångsbeteenden som inte gått att behandla fick pröva ett elektriskt implantat i hjärnan. Han mår numera mycket bättre, uppger han, men fick också ny musiksmak på kuppen.

Bloggaren Neuroskeptic berättar en märklig historia. Patienten, kallad Mr. B, var inte särskilt musikintresserad, men gillade Rolling Stones. Men när han inlett behandlingen fick han av en slump höra ”Ring of Fire” på radion. Han har sedan dess blivit en devot Johnny Cash- beundrare.

 

Originalartikeln finns här

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Elbehandling av hjärnan fick en man att byta Stones mot Cash Publicerat i Uncategorized

Einsteins hjärna var väl inte så märklig

Virginia Hughes berättar på bloggen ”Only Human” hos National Geographic ofta osannolika berättelser. Senast den fascinerande historien om ikon-geniet och hans stulna hjärna.

460px-Albert_Einstein_Head

 

 

 

 

Vårt fysiska hölje brukar inte tillskrivas något evigt liv och både Einstein och hans familj var sekulära. Hans egen önskan, väl medveten som han blivit om idolkulter, var att hela hans kropp skulle kremeras och askan spridas på okänd plats.

Men hans obducent ville annorlunda och påbörjade en sällan skådad resa med den stulna hjärnan, som inkluderar minst en beat-poet.

De slutliga resultaten av studierna har publicerats. Och slaktats.

Läs hela historien 

 

Är mammuten på väg att återupplivas?

Woolly_mammoth_(Mammuthus_primigenius)_-_Mauricio_Antón

 

 

 

 

 

 

© 2008 Public Library of Science

Ryska forskare har hittat en 10 000 år gammal välbevarad mammut infrusen i isen i Sibirien. Det gick till och med att ta ett blodprov på den. Nu vill de återuppliva den utdöda arten – i samarbete med en ökänd koreansk forskare.

Den infrusna besten vägde ett ton och har inte kunnat fraktas någon längre sträcka i säkerhet, utan forskarna har fått bygga en skyddande hydda på plats. Anledningen att den kunnat bevaras så bra tror de är att den legat infrusen under stabila förhållanden – utan att växelvis tina och återinfrysas – berättar de i en artikel i Siberian Times.

inside blood long

 

 

 

 

 

 

 

Världens första blodprov på en mammut.

Läs mer

Truman Show-syndromet. Är vi alla filmade?

T-0025_Truman_Show_The_quad_movie_poster_l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nya hjärnspökena är över oss. Många schizofrena ser inte längre andar och demoner, utan tror sig vara filmade och att alla omkring dem är skådisar. En patient åkte till och med till New York och krävde att få tala med regissören till sitt liv(!)

Det är Mike Jay som i en intressant artikel i Aeon Magazine berättar om nya studerade fall av vanföreställningar. Förutom New York-resenären, en sjuk journalist som trodde hans medicinska behandling skulle vara ett scoop när han lyckats få fram sanningen och till och med en anställd på reality TV(!), som blivit övertygad om att de andra i teamet filmade honom.

Läs mer

Den gamla isen i Arktis på väg att försvinna

Långtidsstudier från The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) visar att den gamla arktiska isen har minskat kraftigt de senaste decennierna.

th

 

 

 


Film från NOAA

Denna is, som är tätare, är viktig för albedoeffekten och smälter den bort kommer den mörka vattenytan som framträder att absorbera mer strålning och ytterligare accelerera Jordens uppvärmning. 

Läs mer på Phil Plaits blogg

 

Jordens uppvärmning i en viktig bild

Jorden ser ut att värmas upp snabbare än någonsin tidigare. Chicago kommer att få Houstons klimat och kraftiga värmeböljor att drabba Europa allt oftare. Ekosystemen kommer att få svårt att anpassa sig till temperaturgränser som kan flytta sig flera kilometer per år. Det visades i en session på AAAS-konferensen i Chicago.

IPCC-2

 

 

Figuren visar temperaturförändringen på den lodräta axeln och den hastighet (i grader per århundrade) med vilken temeperaturförändringar sker på den vågräta.

Om inga särskilda åtgärder vidtas kommer medeltemperaturen att stiga med 5 grader globalt (det stora lila ”plustecknet” i bilden). De tre mindre dramatiska scenarierna i IPCC:s rapport (tre röda ”plustecknen”) innebär också en dramatisk förändring i förhållande till tidigare värme- och köldperioder i Jordens historia.

Så, visst har det varit varmare i utvecklingshistorien, men då har det funnits tid för ekosystemen att anpassa sig. Det lär det knappast göra om klimatgränser kan förflytta sig så snabbt som i det scenario vi just är på väg att få uppleva.

IPCC-1

 

 

 

 

 

En av upphovsmännen bakom den skrämmande figuren, Christopher Field, svarar på frågor från publiken i Chicago.

 

 

Artikel i Science, som figuren bygger på.

Grevinnan som brann

Hon hade känt sig trött, smort in sig och lagt sig tidigt efter att pratat med sin kammarjungfru. Nästa morgon var en hög aska på sovrumsgolvet och de svedda resterna av några fingerben, skenben och fötter allt som återstod av grevinnan Cornelia Zangari.

Spontaneous-Combustion-2

 

 

 

 

Bäddningen låg uppfläkt ”som om någon bara lämnat sängen”, enligt kammarjungfruns vittnesmål. Fallet omskrevs i flera tidningar och vetenskapliga tidskrifter på 1730-talet. Nu finns en välskriven redogörelse på den amerikanska sajten Wonders&Marvels.

Vad grevinnan råkat ut för tycks ha varit ett fall av spontan självförbränning, ett fenomen som då och då skapar rubriker i kvällspressen världen över. Ofta åtföljt av mer eller mindre vilda spekulationer.

Rent vetenskapligt har den ofta avvisats som en ren myt. Den inträffar sällan och under svårkontrollerade förhållanden. Men under senare år har några kemister dristat sig att föreslå en orsak: ketos.  

Personerna som självförbränts har i allmänhet varit feta och ganska orörliga. När fett- och energireserver i kroppen förbränns bildas ketoner, kolföreningar som kännetecknas av att en kolatom i kedjan någonstans dubbelbinder en syreatom (se nedan). Den enklaste av dem är aceton, en doft man brukar kunna känna på andedräkten hos människor som fastat. Ketonerna är lättantändliga och skulle halten bli för hög menar dessa kemister att det skulle räcka för att man självantänds.

Risken att du ska drabbas av det här är inte så hög. Och som professor Brian Ford säger i sin artikel, om du tror att du ligger i riskzonen: använd löst sittande klädesplagg –och skippa cigaretten. Och smörj inte in dig med kamfer inför natten, skulle grevinnan nog vilja råda.

230px-Ketone_bodies